THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Trường Mầm non Quốc tế Morning Star là trường mầm non lâu đời nhất tại Hà Nội, với 2 cơ sở, một tại quận Tây Hồ và một tại quận Ba Đình.

Triết lý của Morning Star là cung cấp một môi trường trong đó mọi trẻ em đều có cơ hội trở thành một người học tích cực, phát triển kiến thức và kỹ năng xã hội thông qua một quá trình khám phá trong một chương trình giáo dục, tìm hiểu.

Xem các vị trí tuyển dụng hiện tại của chúng tôi dưới đây:

 • Giáo viên mẫu giáo: Trường Mầm non Quốc tế Sao Mai là trường mầm non lâu đời nhất tại Hà Nội, với 2 cơ sở, một tại quận Tây Hồ và một tại quận Ba Đình. Triết lý của Morning Star là cung cấp một môi trường trong đó mọi trẻ em đều có cơ hội trở thành một người học tích cực, phát triển kiến thức và kỹ năng xã hội thông qua một quá trình khám phá trong một chương trình giáo dục, tìm hiểu. Nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí trong một Trường Quốc tế với bầu không khí hỗ trợ và các nguồn lực tuyệt vời, nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc trước đây tại một trường Tiểu học hoặc Mẫu giáo Quốc tế, thì chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Ứng viên quan tâm NÊN:
 • Có bằng đại học từ một trường đại học được công nhận
 • Có chứng chỉ giảng dạy về giáo dục Tiểu học hoặc bằng cấp Mầm non.
 • Có lý lịch cảnh sát quốc tế trong sạch
 • Giải quyết hóa đơn sức khỏe
 • Sẵn sàng cam kết ký hợp đồng tối thiểu một năm
 • Kiên nhẫn, tử tế, quan tâm, năng nổ, sáng tạo, tận tụy, có trách nhiệm và đáng tin cậy

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này và muốn tham gia nhóm Morning Star, vui lòng gửi email các mục sau tới Jordan Nelson, Giám đốc Điều hành tại [email protected]:

 • CV cập nhật & hiện tại
 • Thư xin việc ngắn gọn nêu rõ lý do muốn làm việc tại Sao Mai
 • Một bức ảnh gần đây và quét hộ chiếu của bạn (trang ảnh & thị thực)
 • Bản scan tất cả các chứng chỉ và tài liệu liên quan.

Morning Star xin cảm ơn tất cả các ứng viên đã nộp đơn, tuy nhiên, chỉ những ứng viên lọt vào danh sách mới được liên hệ.

 • Giáo viên Tiểu học – Cơ sở Tây Hồ: Trường Mầm non Quốc tế Sao Mai là trường mầm non lâu đời nhất tại Hà Nội, với 2 cơ sở, một tại quận Tây Hồ và một tại quận Ba Đình. Triết lý của Morning Star là cung cấp một môi trường trong đó mọi trẻ em đều có cơ hội trở thành một người học tích cực, phát triển kiến thức và kỹ năng xã hội thông qua quá trình khám phá trong một chương trình giáo dục, ham học hỏi. Nếu bạn đang tìm kiếm một vị trí trong một Trường Quốc tế với bầu không khí hỗ trợ và các nguồn lực tuyệt vời, nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc trước đây tại một trường Tiểu học hoặc Mẫu giáo Quốc tế, thì chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Ứng viên quan tâm NÊN:
 • Có bằng đại học từ một trường đại học được công nhận
 • Có chứng chỉ giảng dạy về giáo dục Tiểu học hoặc bằng cấp Mầm non.
 • Có lý lịch cảnh sát quốc tế trong sạch
 • Giải quyết hóa đơn sức khỏe
 • Sẵn sàng cam kết ký hợp đồng tối thiểu một năm
 • Kiên nhẫn, tử tế, quan tâm, năng nổ, sáng tạo, tận tụy, có trách nhiệm và đáng tin cậy

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này và muốn tham gia nhóm Morning Star, vui lòng gửi email các mục sau tới Jordan Nelson, Giám đốc Điều hành tại: [email protected]

 • CV cập nhật & hiện tại
 • Thư xin việc ngắn gọn nêu rõ lý do muốn làm việc tại Sao Mai
 • Một bức ảnh gần đây và quét hộ chiếu của bạn (trang ảnh & thị thực)
 • Bản scan tất cả các chứng chỉ và tài liệu liên quan.

Morning Star xin cảm ơn tất cả các ứng viên đã nộp đơn, tuy nhiên, chỉ những ứng viên lọt vào danh sách mới được liên hệ.