Reading Culture at Morning Star

Chúng tôi đã xây dựng một nền văn hóa đọc mạnh mẽ tại Morning Star và chúng tôi đầu tư vào việc phát triển liên tục các thư viện của mình. Cả hai cơ sở của chúng tôi đều có thư viện đầy đủ tiện nghi mà sinh viên của chúng tôi ghé thăm ít nhất một lần mỗi tuần. Ngoài thời gian dành riêng cho thư viện, học sinh của chúng tôi tham gia vào các hoạt động đọc hàng ngày, điều này bao gồm cả đọc độc lập và đọc theo nhóm.

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC