THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin về chương trình đào tạo và hoạt động của trường quý phụ huynh vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CƠ SỞ TÂY HỒ:

  • ĐỊA CHỈ: Tòa C, 98 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  • THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ Hai – Thứ Sáu: 8am – 4pm.
  • HOTLINE: +84 964141496, +84 (0)962839436
  • ĐIỆN THOẠI: +84 (0)962. 839.436
  • EMAIL: [email protected].
  • WEBSITE: https://morningstarschool.edu.vn/